..
Suche
Hinweise zum Einsatz der Google Suche
Personensuchezur unisono Personensuche
Veranstaltungssuchezur unisono Veranstaltungssuche
Katalog plus

STARTING
Student Admission, Registration and Training in German Language
im SSC-Gebäude
Adolf-Reichwein-Str. 2
57076 Siegen

German as a foreign Language /
Deutsch als Fremdsprache

Tel.: 0271 740-3908, -3999
E-Mail: admission@zv.uni-siegen.de

Coordinator Uni-Start for new Immigrants /
Koordinator Uni-Start für Neuzugewanderte


Tel.: 0271 740-5090
E-Mail: christian.gerhus@zv.uni-siegen.de

before admission /
Bewerbung bis zur Zulassung zum Studium

Tel.: 0271 740-5218, -3903
E-Mail: admission@zv.uni-siegen.de

after admission is issued /
Nach der Zulassung zum Studium

Tel.: 0271 740-3418
E-Mail: registration@zv.uni-siegen.de

برنامه مطالعه دوستان

در تاریخ 01.04.2017 در دانشگاه زیگن یک برنامه مطالعه دوستان به عنوان بخشی از پروژه "ان ار وگه" برای پناهنده ها آغاز شده است. برای این منظور دانشگاه زیگن به دنبال دانش آموزانی است که مایل به شرکت در این برنامه برای پناهجویان است. به عنوان دانش آموز ارشد، دانش آموزان می توانند با پناهنده ها ارتباط برقرار کنند و آنها را برای تحصیل آماده کنند و در طول تحصیل همراهی کنند.

چگونه به این ایده و نظریه رسیده ایم تا این برنامه را شروع کنیم؟

پناهنده ها می توانند تحصیل را بعد از قبولی در امتحان زبان آلمانی د اس ها شروع کنند. آنها بعد از این مرحله نیاز به همراهی فشرده و سامان دهی مطالعات دارند.باید از عادت کردن تنهایی به یک سیستم آموزشی جدید اجتناب گردند.داشتن یک مسئول مربوطه حس خوبی است مخصوصا برای کسی که تازه آمده باشد. ما می خواهیم این فرصت را برای پناهنده ها در دانشگاه زیگن ارائه دهیم و ما این برنامه را برای آنها ایجاد کرد ه ایم.

چه کسی می تواند بادی یا دوست شود؟

هر دانش آموزی می تواند در دانشگاه زیگن سنیور بادی یا دوست ارشد بشود. این فرقی نمی کند که شما آلمانی یا خارجی باشید.

ما در طول این برنامه انتظار چه چیزی داریم؟

ما در طول این برنامه امیدوارهستیم که شما با شرکت در راه ادغام یا سازوار پناهنده ها در سیستم آموزش عالی آلمانی سهولت داشته باشید و آنها در مراحل اولیه خود در دانشگاه زیگن همراهی کنند.این امر نه تنها برای ورود به دانشگاه و رشته تحصیلی است بلکه برای حمایت در طول تحصیل نیز اعمال می ¬شود.

فعالیت ها به عنوان دوست ارشد

  • کمک به جهت یابی در محوطه دانشگاه
  • کمک به مشکلات و فعالیت های اجتماعی مشترک
  • پشتیبانی در برنامه تحصیلی و سازمان دهی امتحانات و جدول زمان¬بندی
  • راهنمایی و آموزش دادن نحوه ایجاد ارتباط با پروفسورها و اداره امتحانات

چه چیزی را ما به شما پیشنهاد می کنیم؟

کسی که در پروژه سنیور بادی یا دوست ارشد شرکت می کند، چیزی را از ما در مقابل دریافت می کند.

  • گواهی داوطلب داوطلبانه
  • دسترسی به فعالیت های ویژه از جمله ورزش، رویدادهای آشپزی و خیلی چیزهای دیگر
  • مشارکت رایگان در سفرهای منظم، تقریبا دو بار در سال

بعد از ثبت نام چگونه پیش خواهد رفت؟

یک جلسه مشترک برای گرد هم آوردن دوستان به پناهنده هایی که برای تحصیل در دانشگاه پذیرش دارند، می دهند. تاریخ جلسه هر بار در ماه سپتامبر و ماه مارچ اعلام خواهد شد. ما در صورت امکان بعد از ورود به تحصیل یک دانشجوی ارشد و یک پناهنده را گردهم می آوریم.

ما از مشارکت فراوان همه علاقه مندان خوشحال هستیم.

Please fill the application form below.

* = Pflichfelder

Name*:
E-mail address *:
Study program*:
Languages:
Other remarks (optional: (optional)