..
Suche
Hinweise zum Einsatz der Google Suche
Personensuchezur unisono Personensuche
Veranstaltungssuchezur unisono Veranstaltungssuche
Katalog plus

Over het project 'Kolonisatie en dekolonisatie in nationale historische culturen en herinneringspolitiek in Europees perspectief'

Dit project, dat is toegekend onder het EU Levenslang Leren Programma/Comenius-CMP, onderzoekt koloniale verledens en processen van dekolonisatie in verschillende Europese landen, in een vergelijkend perspectief. Partners uit België, Duitsland, Estland, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Polen en Zwitserland doen gezamenlijke analyses en voeren discusstie over deze thema’s. De hoofdfocus van dit project betreft de vraag tot op welke hoogte dit onderwerp wordt onderwezen in de resp. partnerlanden, en welk belang momenteel wordt toegekend aan het koloniale verleden in nationale historische culturen en herinneringspolitiek.

Het doel van het project bestaat erin te bediscussiëren in hoeverre nationale historische culturen m.b.t. kolonisatie en dekolonisatieprocessen geïntegreerd kunnen worden in een collectief Europees raamwerk, startend vanuit de ervaring dat het koloniale verleden zowel een verenigend als verdelend moment was in de Europese geschiedenis. Dat betekent dat zal moeten worden overwogen – los van de verschillende verdelende historische ontwikkelingen en herinneringen – of Europa een herinneringsgemeenschap kan zijn of is, m.b.t. het koloniale verleden, en of het koloniale herinnering een Europerse plaats van herinnering kan zijn of is. Concrete uitkomsten van het project zijn lessenreeksen, ontwikkeld in samenwerking met de partners, voor een Europees geschiedenisonderwijs in Europa.

Duur van het project: 01.10.2013 - 30.09.2015

EU Logo The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.