..
Suche
Hinweise zum Einsatz der Google Suche
Personensuchezur unisono Personensuche
Veranstaltungssuchezur unisono Veranstaltungssuche
Katalog plus

Projekt "Koloniseerimine ja dekoloniseerimine rahvuslikes ajalookultuurides ja mälupoliitikas Euroopa perspektiivis"

Projekt, mida rahastab Euroopa Liidu elukestva õppe programm/ Comenius-CMP, vaatleb võrdlevas perspektiivis erinevate Euroopa riikide koloniaalminevikku ja dekoloniseerimisprotsesse. Nende teemade analüüsi ja aruteluga ühinevad partnerid Belgiast, Saksamaalt, Eestist, Suurbritanniast, Austriast, Poolast ja Šveitsist. Projekti põhitähelepanu keskendub küsimusele, kui põhjalikult õpetatakse seda teemat vastavate osalejamaade ajalootundides ja millist tähendust omistatakse koloniaalminevikule rahvuslikes ajalookultuurides ja mälupoliitikas tänapäeval.

Projekti eesmärk on arutada, millises ulatuses saab koloniseerimise ja dekoloniseerimise protsesside kontekstis rahvuslikke ajalookultuure integreerida kollektiivsesse Euroopa raamistikku, alustades kogemusest, et koloniaalminevik on Euroopa ajaloos nii ühendav kui ka lahutav. See tähendab kaalutleda, kas vaatamata erinevatele lahutavatele ajaloolistele arengutele ja mälule on või saab Euroopal olla koloniaalmineviku suhtes ühine mälu ning kas koloniaalminevik on või saab omakorda olla Euroopa "mäluruum".

Projekti praktiliseks tulemuseks on osalejate koostöös valminud õppemoodulid Euroopa ajaloo õpetamiseks Euroopas.

Projekti kestus: 01.10.2013 - 30.09.2015

EU Logo The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.