..
Suche
Hinweise zum Einsatz der Google Suche
Personensuchezur unisono Personensuche
Veranstaltungssuchezur unisono Veranstaltungssuche
Katalog plus

O projekcie "Kolonializm i dekolonializm a historie narodowe oraz pamięć polityczna z perspektywy europejskiej"

Projekt jest finansowany przy wsparciu programu Uczenie się Przez Całe Życie, w ramach akcji Comenius. Jego celem jest przyjrzenie się i porównanie historii kolonializmu i procesom dekolonizacji w różnych krajach Europy. Partnerzy z Belgii, Niemiec, Estonii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Polski i Szwajcarii przeprowadzą analizy na ten temat i poddadzą je wspólnej dyskusji. Projekt chce się skoncentrować na zagadnieniu, w jaki sposób uczy się tej tematyki w krajach partnerskich na lekcjach historii i jakie znaczenie jest obecnie przypisywane kolonialnej przeszłości w poszczególnych krajach z punktu widzenia narodowej historii i polityki.

Celem projektu jest dyskusja, jak daleko narodowe perspektywy historyczne dotyczące kolonializmu i dekolonializmu mogą być zintegrowane z wspólną wizją historii Europy, pamiętając o tym, iż doświadczenie kolonializmu jest tym elementem w historii, które zarówno łączy, jak dzieli poszczególne kraje. Należy rozważyć – niezależnie od podziałów na różny ogląd wydarzeń historycznych i narodowych wspomnień – czy Europa ma lub może mieć wspólną “społeczną pamięć” na temat przeszłości kolonialnej i czy przeszłość kolonialna jest lub może być elementem wspólnej europejskiej historii.

Praktycznymi rezultatami projektu będą modułowe scenariusze lekcji na temat historii Europy stworzone wspólnie przez kraje partnerskie.

Czas trwania projektu: 01.10.2013 - 30.09.2015

EU Logo The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.