..
Suche
Hinweise zum Einsatz der Google Suche
Personensuchezur unisono Personensuche
Veranstaltungssuchezur unisono Veranstaltungssuche
Katalog plus

Konferencja

W połowie realizacji projektu zostanie zorganizowana międzynarodowa konferencja w Sigen ( Niemcy). Będzie trwała od 15 do 18 października 2014 r. W konferencji będzie mógł wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany historią kolonializmu i dekolonializmu, a także nauczaniem tej tematyki z europejskiego punktu widzenia.

Eksperci z dziedziny historii kolonializmu i dekolonializacji z krajów partnerskich przedstawią najnowsze badania z tego obszaru, jak również zaprezentują nowe źródła historyczne, które do tej pory nie były wykorzystywane w edukacji szkolnej. Elementem konferencji będą warsztaty, podczas których nauczycielom i innym zainteresowanym osobom zostaną zaprezentowane propozycje lekcji dydaktycznych. Europejska perspektywa, obecna już przy wyborze źródeł, będzie jeszcze bardziej widoczna podczas pracy w międzynarodowych grupach roboczych, a to stworzy okazję do zastanowienia się nad kwestiami przecinania się ścieżek historii dotyczących kolonializmu.

Rezultaty prac projektowych dadzą początek publikacji, która powstaje w ramach prac na projektem. Będzie to wielojęzyczny tom, w skład którego wejdą: naukowe wprowadzenie, nowe źródła historyczne i sugestie, jak z nich korzystać w podczas lekcji historii. Powstaną również moduły w wersji cyfrowej, dostępne na stronie internetowej projektu.


Program konferencji i rejestracja (dostępne tylko w języku angielskim)


EU Logo The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.